Free Download Daaglikse Oordenking 4 Augustus 2020 mp3

Daaglikse Oordenking 4 Augustus 2020:

Daaglikse Oordenking - 4 Augustus 2021 mp3

Spreuke 16:11 (DB) Winkeleienaars en kafeebase moenie mense uitbuit nie. Die Here haat 'n kullery. Volg die skakel as jy 'n ...

Daaglikse Oordenking - 4 Augustus 2022 mp3

Markus 9:22-23 (DB) “Vandat hy klein is, kry hy sulke snaakse aanvalle,” kom die antwoord. “Dan gooi die gees hom in die vuur of ...

Daaglikse Oordenking - 3 Augustus 2020 mp3

Genesis 32:9 (DB) Jakob het by homself gedink: “As Esau die een kamp aanval en vernietig, kan die ander kamp se mense en ...

Daaglikse Oordenking - 1 Augustus 2020 mp3

Genesis 32:7-8 (DB) Jakob se mense het teruggekom en gesê: “Ons het u broer gekry en hy is op pad na u toe. By hom is daar ...

Daaglikse Oordenking - 7 Augustus 2020 mp3

Genesis 32:14-16 (DB) Nadat Jakob die nag daar geslaap het, het hy besluit om vir Esau 'n present te gee. Hy wou sommer van ...

Daaglikse Oordenking - 6 Augustus 2020 mp3

Genesis 32:13 (DB) “Here, U het tog self gesê dat U goed vir my sal wees en dat my nageslag baie sal wees. So baie soos die ...

Daaglikse Oordenking - 25 Augustus 2020 mp3

Genesis 34:1-2 (DB) Dina, die dogter van Jakob en Lea, het op 'n dag vir die vroue in die omgewing gaan kuier. Hamor, die ...

Daaglikse Oordenking - 24 Augustus 2020 mp3

Genesis 33:20 (DB) Jakob het 'n altaar gebou en dit genoem: “God is waarlik die God van Israel.” Volg die skakel as jy 'n bydra ...

Daaglikse Oordenking - 26 Augustus 2020 mp3

Genesis 34:5 (DB) Jakob het intussen die skoknuus verneem. Hulle het hom kom vertel hoe Sigem sy Dina-kind se lewe vernietig ...

Daaglikse Oordenking - 8 Augustus 2020 mp3

Genesis 32:18-19 (DB) Vir die leier van die voorste trop het hy gesê: “Jy moet katvoet loop. As my broer, Esau, jou sien, sal hy jou ...

Daaglikse Oordenking - 17 Augustus 2020 mp3

Genesis 33:4 (DB) Esau het skielik begin hardloop, reguit op Jakob af. Toe hy by hom kom, het hy Jakob omhels. Hy het hom ...

Daaglikse Oordenking - 4 September 2020 mp3

Genesis 34:29 (DB) Selfs vroue en kinders is geroof en as gevangenes saamgeneem. Alles wat in die huise was, het Jakob se ...

Daaglikse Oordenking - Donderdag 4 Augustus 2016 mp3

Genesis 18:13-14 (NLV) Daarop sê die Here vir Abraham: “Hoekom het Sara gelag? Hoekom het sy gesê: 'Kan 'n bejaarde vrou ...

Daaglikse Oordenking - 13 Augustus 2020 mp3

Genesis 32:28-29 (DB) “Wat's jou naam?” stotter die man. “My naam is Jakob,” het Jakob geantwoord.“Van nou af,” sê die man, ...

Daaglikse Oordenking - 22 Augustus 2020 mp3

Genesis 33:18 (DB) Van hier af het Jakob later Sigem toe getrek. Jakob-hulle het 'n ver pad gestap, van Paddan-Aram in die ...

Daaglikse Oordenking - 15 Augustus 2020 mp3

Genesis 33:1 (DB) Jakob het opgekyk en Esau met 400 man in die verte sien aankom. Jakob was bang en het vinnig die kinders ...

Daaglikse Oordenking - 19 Augustus 2020 mp3

Genesis 33:9 (DB) Esau het weer gepraat: “Jakob, wat is jou bedoeling met al die troppe vee wat vroeër hier verbygekom het?

Daaglikse Oordenking - 18 Augustus 2020 mp3

Genesis 33:5 (DB) Esau het die vroue en die kinders gesien en gevra: “En al dié mense? Wie is hulle?” Jakob het na die kinders ...

Daaglikse Oordenking - 20 Augustus 2020 mp3

Genesis 33:10-11 (DB) Jakob het vinnig teruggeantwoord: “Nee, asseblief, neem dit. Dit is my geskenk aan jou. As jy dit vat, sal jy ...

Daaglikse Oordenking - 12 Augustus 2020 mp3

Genesis 32:26-27 (DB) Toe die man sien Jakob is te sterk vir hom, het hy Jakob 'n laaste harde hou op die heup gegee. Dit was ...

Daaglikse Oordenking - 29 Augustus 2020 mp3

Genesis 34:15-16 (DB) “Daar is egter wel 'n moontlikheid: julle moet soos ons word en julle laat besny. As julle dit doen, word ...

Daaglikse Oordenking - 4 April 2020 mp3

Genesis 23:1-2 (DB) Sara, Abraham se vrou, het gesterf. Sy was 127 jaar oud. Sy is in Kirjat-Arba dood. Dit was 'n plek in Kanaän ...

Daaglikse Oordenking - 11 Augustus 2020 mp3

Genesis 32:25 (DB) Jakob het alleen duskant die rivier agtergebly. Terwyl hy nog so staan, het 'n man hom skielik gepak en hulle ...

Daaglikse Oordenking - 31 Augustus 2020 mp3

Genesis 34:19 (DB) Die jongman, Sigem, het Dina so begeer dat hy onmiddellik met die voorbereidings vir die besnydenis begin ...

Daaglikse Oordenking - 21 Augustus 2020 mp3

Genesis 33:13 (DB) Jakob het geantwoord: “Soos jy kan sien, is die kinders klein en swak. En die veetroppe met kalwers en ...

Daaglikse Oordenking - 14 Augustus 2020 mp3

Genesis 32:32 (DB) Net toe Jakob van Pniël af wegstap, het die son opgekom. 'n Nuwe tyd het vir Jakob aangebreek. Hy was ...

Daaglikse Oordenking - 31 Augustus 2021 mp3

oordenking #lewe #lewensentrum Spreuke 17:21 (DB) Dit is nie lekker vir ouers as 'n kind die Here verwerp en nie weet hoe om ...

Daaglikse Oordenking - 31 Jullie 2020 mp3

Genesis 32:4-5 (DB) Jakob was bang vir Esau. Hy het daarom mense met 'n boodskap na sy broer Esau by die Seïrgebied in ...

Daaglikse Oordenking - 4 November 2020 mp3

Genesis 42:22 (DB) ”Ruben het toe gesê: “Ek het julle gewaarsku om nie die seun seer te maak nie, maar julle wou nie hoor nie.

Daaglikse Oordenking - 14 Augustus 2021 mp3

Spreuke 16:32 (DB) Wie sy humeur kan beteuel, is sterker as die sterkste mens. Wie sy drange en emosies kan beheer, ...

Daaglikse Oordenking - 4 Junie 2020 mp3

Genesis 27:27 (DB) Jakob het nader gekom en sy pa gesoen. Isak het die reuk van Esau se klere geruik en Jakob geseën.

Daaglikse Oordenking - 30 Jullie 2020 mp3

Genesis 32:2-3 (DB) Jakob-hulle het 'n ander koers ingeslaan. Langs die pad het hy engele teëgekom. Jakob het gesê: “Dit is ...

Daaglikse Oordenking - 5 Augustus 2021 mp3

Spreuke 16:14 (DB) 'n Woedende baas kan jou groot ellende veroorsaak. Tree altyd kalm op. So sal jy 'n moeilike situasie goed ...

Daaglikse Oordenking - 10 Julie 2020 mp3

Genesis 31:3 (NLV) Toe sê die Here vir Jakob: “Gaan terug na die land van jou herkoms en na jou familie toe. Ek sal by jou wees.

Daaglikse Oordenking - 24 Julie 2020 mp3

Genesis 31:49 (DB) Laban het die klipstapel ook nog Mispa genoem. “Dit is 'n teken dat die Here by ons is al sien ons mekaar nie ...