Free Download سبک های نورستانی شاغلی سیدغفار آغا و پهلوان عزیز mp3

سبک های نورستانی شاغلی سیدغفار آغا و پهلوان عزیز:

سید غفار آغا & پهلوان عزیز اهنگ شیرینی میکنی به مثل بوره شیرین

دمبوره سیدغفارآغا جان لیلا لیلاو حیات الله تخاری/Dambora Sayed Ghafar Agha & Hayatullah Takhari 2022

سیدغفارآغا #SayedGhafarAgha #دمبوره #Dambora #حیات #‌Hayatullah.